Υπεύθυνος: Γεώργιος Μουτσώκος

    Διεύθυνση: Γρηγορίου Αυξεντίου 198, Ζωγράφου, 15772, Ελλάδα

    Τηλέφωνο: 210 77 77 692

    Τηλέφωνο: 210 77 77 649

    Κινητό: 6944 69 89 62

    Email: info@axelooszografou.gr